თეზაურუსიc

Conspiracy Theory

შეთქმულების თეორია. ეჭვი, რომ მედიაში გავრცელებული ყველა შეტყობინება წინასწარგანზრახულად მანიპულაციურია და ემსახურება კომუნიკაციის საშუალებების მფლობელთა და მმართველი კლასის ინტერესებს. 

კომენტარები: