თეზაურუსიc

Consultation

კონსულტაცია. გაციფრულებული და კონვერგენციული ახალი მედიის ფორმატში შესაძლებელი ინფორმაციის მოძრაობის ნაირსახეობა, რომლის დროსაც პერიფერიაზე მყოფი ინდივიდუუმები ინფორმაციას ცენტრის მონაცემთა ბაზაში ეძიებენახალი მედიის თეორია გამოჰყოფს ალტერნატიული საინფორმაციო ტრაფიკის ოთხ ნაირსახეობას: (1) მიმართვა-მოწოდება (Allocution); (2) საუბარი და ინფორმაციის გაცვლა (Conversation and exchange); (3) კონსულტაცია (Consultation); (4) რეგისტრაცია (Registration).

კომენტარები: