თეზაურუსიc

Contrast Advertisments

კონტრასტული საარჩევნო რეკლამები. რეკლამები, რომლებშიც ერთი კანდიდატის მხარდამჭერები ცდილობენ, თავიანთი თავისთვის სასარგებლოდ შეადარონ მათი კანდიდატის გამონათქვამები, ქმედებები და პოზიციები მოწინააღმდეგე კანდიდატის გამონათქვამებს, ქმედებებსა და პოზიციებს.

კომენტარები: