თეზაურუსიc

Copy Testing

შეტყობინების ნიმუშის ტესტირება, გამოცდა, გამოიყენება შეტყობინების აგების, მისი სტრუქტურირების ყველაზე უფრო ეფექტური გზებისა და საშუალებების გამოსავლენად, სასურველი შედეგების მიღების მიზნით. შესაძლოა, შეგხვდეთ "შეტყობინების კვლევის" ან "შეტყობინების დანაწევრების" სახელითაც.

კომენტარები: