თეზაურუსიc

Corporate speech

კორპორაციული საჯარო სიტყვა, გამოსვლა. ეს არის სიტყვა, დისკურსი, მიმართვა საზოგადოებისადმი, რომელშიც კორპორაცია, როგორც ინდისტრიული და კომერციული ერთეული, თავს უყრის თავის ძირითად შეტყობინებებს საზოგადოებისადმი.

კომენტარები: