ლექსიკონიc

cost effective

ხარჯების ანაზღაურება, ჩადებული ფულის ამოღება

 

If there’s a longer-term plan to enter the online market globally then [the client’s strategy] needs to be thought out… and run at the outset so they’re cost effective and business isn’t distracted - თუკი გლობალურ ინტერნეტბაზარზე შესვლის გრძელვადიანი გეგმა არსებობს, მაშინ {კლიენტის სტრატეგია} კარგად უნდა იქნას გააზრებული ... და ის თავიდანვე ამუშავდეს, რათა ხარჯებიც აანაზღაუროს და არც ბიზნესს შეექმნას პრობლემები [“Online retail fraught with legal danger”]

კომენტარები: