ლექსიკონიc

costs an arm and a leg

მამასისხლად გაყიდვა, ფასზე ცეცხლის მოკიდება

 

Why Henry VIII is still costing landowners an arm and a leg? - რატომ უჯდებათ ეს მამასისხლად ჰენრი VIII-ის მიწის მფლობელებს? [Birmingham Post, “Why Henry VIII is still costing landowners an arm and a leg”]

კომენტარები: