ლექსიკონიc

cough up

  1. ამოხველება;
  2. წამოროშვა, (რამის) წამოცდენა, აღიარება
  3. იძულებით გამორთმევა, გამოგლეჯა, გამოცინცვლა

 

They described how they had used a form of “plea bargaining” to get ... tycoons accused of acquiring state property in dubious fashion, to cough up fines or payments to legitimise their assets - ისინი ჰყვებოდნენ, თუ როგორ იყენებდნენ „საპროცესო შეთანხმების“ ფორმას ... მაგნატებისთვის, რომლებიც საეჭვო პირობებში სახელმწიფო ქონების შეძენაში იყვნენ დადანაშაულებულნი, რათა მათთვის საკუთარი აქტივების დაკანონებისთვის ჯარიმები და გადასახადები გამოეცინცლათ [Financial Times, Neil Buckley, „Georgia’s billionaire premier“]

კომენტარები: