ლექსიკონიc

count on

გათვლა, (ვიღაცის, რაღაცის) იმედზე ყოფნა

 

You can count on votes from prisoners, army conscripts and others, so make sure they are registered en masse - თქვენ შეგიძლიათ გათვლა გქონდეთ პატიმრების, არმიის ახალწვეულთა და სხვათა ხმებზე, ამიტომ დარწმუნდით, რომ ისინი მასობრივად არიან დარეგისტრირებულნი [The Economist, “How to rig an election”]

კომენტარები: