ლექსიკონიc

counter-revolution

კონტრრევოლუცია

 

The Kremlin set about creating sinister youth groups... designed to be the footsoldiers of the counter-revolution - კრემლმა მემარცხენე ახალგაზრდული ჯგუფების ორგანიზება დაიწყო, რომელთა ფუნქციაც კონტრრევოლუციის ჯარისკაცობა გახლდათ [Independent, Shaun Walker, “The leader looking beyond a revolution”]

კომენტარები: