ლექსიკონიc

counterterrorism operation

კონტრტერორისტული [ანტიტერორისტული] ოპერაცია

 

Russia's brutal response, including Mr. Putin's scorched-earth campaign in Chechnya, fueled the rise of Muslim extremist groups that have been growing steadily stronger despite nonstop counterterrorism operations - რუსეთის საპასუხო სასტიკი რეაქცია, მათ შორის პუტინის მიერ ჩეჩნეთში „მიწის გადაწვის“ პოლიტიკა, მუსულმანური ექსტრემისტული დაჯგუფებების გაძლიერებას უწყობს ხელს; რომელთა რიცხვიც, უწყვეტი კონტრტერორისტული ოპერაციების მიუხედავად, მტკიცედ იზრდება [The Washington Post, EditorialWhy Russia can't stop terrorists”]

კომენტარები: