ლექსიკონიc

cover-up

  1. დამალვა, დაფარვა (დანაშაულისა, ამბისა), ხელის დაფარება;
  2. საფარველი, თვალის ასახვევი რამ

 

In at least some voters' eyes, the American alliance is now tainted with connivance in kidnap and torture, followed by cover-ups - რამდენიმე ამომრჩევლის თვალში მაინც ამერიკული ალიანსი ახლა იმაშია დამნაშავე, რომ ადამიანების წამებასა და გატაცებაზე ჯერ თვალს ხუჭავდა და შემდეგ ამ ქმედებებს ხელს აფარებდა [The Economist, „End of an affair?“]

კომენტარები: