თეზაურუსიc

Coverage

დაფარვა. იმ პოტენციური აუდიტორიის ზომა, რომელიც იღებს ან რომელსაც სწვდება კონკრეტული მედიასაშუალება

კომენტარები: