ლექსიკონიc

crack down (on)

ჩახშობა, გამკლავება, გადალახვა, დაძლევა

 

The Bush administration similarly urged Palestinian President Mahmoud Abbas to crack down on terrorism to little avail - ბუშის ადმინისტრაცია ანალოგიურად არწმუნებდა პალესტინის პრეზიდენტ მაჰმუდ აბასს, რომ ის ტერორიზმს გამკლავებოდა [The Faster Times, Linkoln MitchellWoody Allen and America’s Declining Power to Persuade“]

კომენტარები: