თეზაურუსიc

Cracker

კრეკერი. ტექნიკური ჟარგონი. ადამიანი, რომელიც ტეხავს მავანის კომპიუტერულ სისტემას, ძირითადად, კომპიუტერულ ქსელში.

კომენტარები: