თეზაურუსიc

Creative Strategy

კრეატიული, შემოქმედებითი სტრატეგია. დადგენა იმისა, რას ეტყვის მედიური ან სარეკლამო შეტყობინება სამიზნე აუდიტორიას.

კომენტარები: