თეზაურუსიc

Creative Tactics

კრეატიული, შემოქმედებითი ტაქტიკა. დადგენა იმისა, როგორ უნდა მოხდეს მედიური ან სარეკლამო შეტყობინების დანერგვა კრეატიული, შემოქმედებითი სტრატეგიის აღსასრულებლად.

კომენტარები: