თეზაურუსიc

Credibility

სანდოობა. ფარგლები, ზომა და ხარისხი, რომელშიც ინფორმაციის წყარო აღიქმება როგორც მცოდნე, უნარიანი და გამოცდილების მქონე, რათა მის მიერ გამოთქმული მოსაზრება და მის მიერ გავრცელებული შეტყობინება კონკრეტული მოცემული საკითხის შესახებ განხილულ იქნას, როგორც მიუკერძოებელი, დამაჯერებელი, სანდო და ობიექტური ინფორმაცია. 

კომენტარები: