ლექსიკონიc

crippling blow

გამანადგურებელი, სასტიკი დარტყმა

 

Stratpat would suffer perhaps a crippling blow if Abkhazia chooses its next leader through a relatively free-and-fair election - „სტრეტპეტი“ სასტიკ დარტყმას მიიღებს, თუკი აფხაზეთი თავის მომდევნო ლიდერს შედარებით სამართლიან არჩევნებში აირჩევს [Eurasianet.org, Lincoln MitchellSudden Death Creates Opportunity to Change Frozen Conflict’s Narrative“]

კომენტარები: