ლექსიკონიc

cry wolf

„მგელი“, „მგელი“-ს ყვირილი (ცრუ განგაშის ატეხვა)

 

We did not want to be told that we were crying wolf again - არ გვინდოდა, ვინმეს ეთქვა, ისევ ცრუ განგაშს ტეხენო [The Economist, „On Rustaveli Avenue“]

კომენტარები: