თეზაურუსიc

Cultivation

კულტივაცია. ამერიკელი კომუნიკაციათმცოდნის, პროფესორ ჯორჯ გერბნერის მიერ დამკვიდრებული ეს ტერმინი აღნიშნავს იმ გზებსა და საშუალებებს, რომლებითაც მასმედიის სისტემები უკავშირდება იმ კულტურას, რომლიდანაც იგი წარმოდგება და რომელსაც იგი მიმართავს. ჯორჯ გერბნერის აზრით, მედია ახდენს დამოკიდებულებებისა და ღირებულებების კულტივაციას კულტურის წიაღში. იხილეთ Mainstreaming

კომენტარები: