ლექსიკონიc

cut back on

  1. გამოყენებული კადრის, სცენის გამეორება;
  2. (რამის) შემცირება, შეკვეცა, შეზღუდვა

 

The president ... is no democrat, even though his economic advisers insist that he has liberalised the economy and cut back on red tape - პრეზიდენტი ... დემოკრატი არ არის, მიუხედავად მისი ეკონომიკური მრჩევლების მტკიცებისა, რომ რომ ის ეკონომიკის ლიბერალიზაციას ახდენს და რომ მან ბიუროკრატული აპარატი შეზღუდა [The Economist, “At history's centre”]

კომენტარები: