ლექსიკონიc

cut corners

იოლი, მოკლე გზით სიარული; უკანონოდ მოქცევა

 

The financial crisis has made people readier to cut corners - ფინანსური კრიზის გამო ადამიანებს იოლი გზებით სიარულის მზაობა გაუჩნდათ [The Economist, “From Bolshevism to backhanders”]

კომენტარები: