ლექსიკონიc

cut down to size

უგულებელყოფა, არად ჩაგდება

 

These men cannot be cut down to size – ამ ადამიანებს ვერ უგულვებელვყოფთ [The National Interest; Thomas de WaalSpring for the Patriarchs”]

კომენტარები: