ლექსიკონიc

cut off

  1. მოჭრა, მოკვეთა; შეწყვეტა;
  2. გაქცევა, გაკურცხვლა

 

A foreign policy that sought to cut off all assistance to countries that did not support the U.S. on everything would be bullying and ineffective - საგარეო პოლიტიკა, რომელიც ყველანაირი დახმარების შეწყვეტას გულისხმობდა ისეთი ქვეყნებისთვის, რომლებიც შეერთებულ შტატებს ყველაფერში მხარს არ უჭერდნენ, მუქარის შემცველი და არაეფექტური იქნებოდა [The Faster Times, Linkoln MitchellWoody Allen and America’s Declining Power to Persuade“]

კომენტარები: