ლექსიკონიc

cyber operation

კიბეროპერაცია

 

In a new piece for Small Wars Journal, David Hollis describes how the Russian government integrated cyber operations into its campaign plan against Georgia - დევიდ ჰოლისი აღწერს იმას, თუ როგორ ჩართო რუსეთის ხელისუფლებამ კიბეროპერაციები საქართველოს წინააღმდეგ საკუთარი კამპანიის გეგმაში [Foreign Policy; Robert HaddickThis Week at War: Lessons from Cyberwar I“]

კომენტარები: