ლექსიკონიc

cyberintelligence

კიბერდაზვერვა

 

Russian cyberintelligence units conducted reconnaissance on important sites and infiltrated Georgian military and government networks in search of data useful for the upcoming campaign - რუსეთის კიბერდაზვერვის ქვედანაყოფებმა მნიშვნელოვანი ვებგვერდების ამოცნობის პროცედურები ჩაატარეს და ქართულ სამხედრო და სამთავრობო ქსელში შეაღწიეს [Foreign Policy; Robert HaddickThis Week at War: Lessons from Cyberwar I“]

კომენტარები: