ლექსიკონიc

cybermilitia

კიბერრაზმი

 

During this period, the Russian government also began organizing the work of Russian cybermilitias, irregular hackers outside the government that would support the campaign and also provide cover for some of the government's operations - ამ ხნის განმავლობაში რუსეთის მთავრობამ მოხალისეთა კიბერრაზმების, არაფორმალური ჰაკერების ორგანიზებაც დაიწყო, რომლებიც მხარს დაუჭერდნენ მიმდინარე კამპანიას და ამავდროულად სამთავრობო ოპერაციებისთვის ერთგვარი ფარის ფუნქციას შეასრულებდნენ [Foreign Policy; Robert HaddickThis Week at War: Lessons from Cyberwar I“]

კომენტარები: