თეზაურუსიc

Cybernetics

კიბერნეტიკა. სწავლება კომუნიკაციის უკუკავშირის სისტემების შესახებ ადამიანებში, ცხოველებსა და მანქანებში. ტერმინი ეკუთვნის ამერიკელ მეცნიერს ნორბერტ უინერს, კიბერნეტიკის ფუძემდებელს, ავტორს წიგნისა: "კიბერნეტიკა, ანუ კონტროლი და კომუნიკაცია ცხოველსა და მანქანაში" (1949). თავისი არსით კიბერნეტიკა ინტერდისციპლინარული მეცნიერებაა. ტერმინი სათავეს იღებს ბერძნული სიტყვიდან "მესაჭე".  დღეს კიბერნეტიკა ერთ-ერთ ყველაზე განვითარებულ პარადიგმად მიიჩნევა კომპიუტერული ტექნოლოგიების წყალობით.

კომენტარები: