ლექსიკონიc

cyberwar

კიბერომი, კომპიუტერული ომი (ინტერნეტის საშუალებით გაჩაღებული საინფორმაციო ომი)

 

What does cyberwar look like? In 2008, Georgia found out - როგორია კიბერომი? ეს 2008 წელს საქართველომ გამოსცადა [Foreign Policy; Robert HaddickThis Week at War: Lessons from Cyberwar I“]

კომენტარები: