თეზაურუსიc

Cylinder of Rotary Press

როტაციული ბეჭდვის ცილინდრი. 1812 წელს შექმნა ფრიდრიხ კიონიგმა. 1814 წლის 28 ნოემბერს როტაციული ბეჭდვის ცილინდრი პირველად იქნა გამოყენებული ლონდონში "თაიმსის" ბეჭდვისას. როტაციული ბეჭდვის ცილინდრს სასტამბო ინდუსტრია კომპიუტერული სამაგიდო გამომცემლობების მასობრივ გამოყენებამდე მოიხმარდა.

კომენტარები: