და სხვაd

Dagestan [the Republic of Dagestan]

დაღესტანი [დაღესტნის რესპუბლიკა] - რესპუბლიკა რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში; დედაქალაქი - მახაჩკალა

კომენტარები: