თეზაურუსიd

Daguerrotype

დაგეროტიპი. თანამედროვე ფოტოაპარატის წინამორბედი. შექმნა ფრანგმა თეატრის დიზაინერმა ლუი დაგერმა (1789-1851). დაგერმა გააგრძელა ფოტოგრაფიის მამის ნისეფორ ნიეპსის მიერ დაწყებული სამუშაო. იყენებდა რა ნიეპსის მიერ აღმოჩენილ ტექნოლოგიას, დაგერმა ექსპოზიციის დრო 8 საათიდან 20 წუთამდე შეამცირა, რითაც გაამარტივა ფოტოგრაფიის მიღების პრაქტიკული მხარე.

კომენტარები: