ლექსიკონიd

daunting task

მძიმე, რთული ამოცანა

 

This is a daunting task - ეს რთული ამოცანაა [The Economist, „Georgia cannot live on frog exports alone“]

კომენტარები: