თეზაურუსიd

Dayparts

სარეკლამო დროის გაყიდვის მონაკვეთები, სეგმენტები, რომლებადაც რადიო და სატელევიზიო ქსელები და სადგურები ყოფენ თავიანთ სამაუწყებლო დროს.

კომენტარები: