ლექსიკონიd

de facto

დე-ფაქტო (ფაქტობრივად, რეალურად, სინამდვილეში)

 

De jure, Abkhazia is still part of Georgia; de facto, Tbilisi's writ has not run here for almost two decades - დე-იურე აფხაზეთი ისევ საქართველოს ნაწილია; დე-ფაქტო უკვე ორი ათეული წელია აქაურობაზე საქართველოს იურისდიქცია არ ვრცელდება [The Economist,Georgians in Abkhazia“]

კომენტარები: