ლექსიკონიd

dead end

ჩიხი, გამოუვალი, უპერსპექტივო მდგომარეობა

 

Trying to roll these changes back would be a dead end - ამ ცვლილებებზე უარის თქმა გამოუვალ მდგომარეობამდე მიგვიყვანს [Paul Rimple, Fred Weir, The Christian Science Monitor, „Russia, Georgia remain in distrustful deadlock on anniversary of 2008 war“]

კომენტარები: