ლექსიკონიd

deal with

(ვიღაცასთან, რაღაცასთან) მიმართებით, დაკავშირებით

 

His blunt words about “payback” seem designed to provide Moscow with an excuse to worsen relations and become even more inflexible in dealings with Tbilisi - მისი უხეში განცხადება „შურისძიების“ თაობაზე თითქოს საგანგებოდ იმისკენაა მიმართული, რომ მოსკოვს მიეცეს შესაძლებლობა, კიდევ უფრო გააუარესოს თბილისთან ურთიერთობა და მასთან მიმართებით კიდევ უფრო ნაკლებად მოქნილად იმოქმედოს [The American Conservative; Daniel LarisonSaakashvili’s Reckless Moves“]

კომენტარები: