ლექსიკონიd

death toll

სამგლოვიარო ზარების რეკვა

 

The European report also dismissed Russian allegations of genocide, and Human Rights Watch said the death toll had been greatly exaggerated - ევროპულ ანგარიშში ასევე უარყოფილია რუსეთის ბრალდება გენოციდის შესახებ, Human Rights Watch-მა კი განაცხადა, რომ სამგლოვიარო ზარების რეკვა ძალიან გაზვიადებული იყო [New Yorker, Jilia Ioffe, “Russia and Georgia, Three Years Later”]

კომენტარები: