თეზაურუსიd

Decisive Moment

გადამწყვეტი მომენტი. ფრანგი ფოტოგრაფი ანრი კარტიე-ბრესონი ამ სიტყვათშეთანხმებით აღწერდა იმ მომენტს, გაელვებას, როცა ფოტოგრაფი ხელს აჭერს აპარატის გადამღებ ღილაკს და ქმნის კადრს, გამოსახულებას, სახეს, ხატს. ზოგიერთი მკვლევარი ამ მომენტს "გადამწყვეტი კადრის ინსტინქტს" უწოდებს.

კომენტარები: