თეზაურუსიd

Deep Focus

ღრმა ფოკუსი. ტექნიკა ფილმწარმოებაში, რომელიც კამერასთან ახლო მდებარე და შორს განლაგებულ საგნებს ერთდროულად აქცევს ფოკუსში

კომენტარები: