ლექსიკონიd

deep-rooted

სიღრმისეული, ღრმად ფესვგადგმული

 

They should strengthen governance and institutions, improve their human-rights records and start addressing deep-rooted grievances that drive conflict - მათ უნდა განამტკიცონ მმართველობის ხარისხი და ინსტიტუტები, გააუმჯობესონ ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული სიტუაცია და კონფლიქტების გაღვივების სიღრმისეულ მიზეზებზე დაიწყონ ფიქრი [openDemocracy; Magdalena Frichova GronoAbkhazia and the promises of princes”]

კომენტარები: