თეზაურუსიd

Defamation

დეფამაცია. ნებისმიერი განცხადება, რომელიც არ შეესაბამება სიმართლეს და რომელიც შეიძლება განხილულ იქნას როგორც სხვა ადამიანისთვის სახელის, ღირსების, საქმიანი რეპუტაციის შემლახავი.

კომენტარები: