თეზაურუსიd

Deliberative Poll

წინასწარგანზრახული, დაგეგმილი კვლევა, გამოკითხვა. გამოკითხვის ტიპი, რომელშიც შემთხვევით შერჩეულ მოქალაქეებს ეკითხებიან არჩევნებში მონაწილე კანდიდატების და წინასაარჩევნო საკითხებისა და თემების შესახებ; შემდეგ მათ იწვევენ საგანგებო შეკრებაზე, სადაც ხდება აღნიშნული საკითხების განხილვა უფრო სიღრმისეულად, ხოლო დასკვნით ეტაპზე მათ სთხოვენ, უპასუხონ შეკითხვებს იმის დასადგენად, შეიცვალა თუ არა ან რამდენად შეიცვალა მათი შეხედულებები და მოსაზრებები.

კომენტარები: