ლექსიკონიd

denial of service

მომსახურებაზე უარის თქმა

 

When the kinetic battle broke out on Aug. 7, Russian government and irregular forces conducted distributed denial-of-service attacks on Georgian government and military sites - როდესაც 7 აგვისტოს ნამდვილი ბრძოლა გაჩაღდა, რუსეთის მთავრობამ და არარეგულარულმა შეიარაღებულმა ძალებმა ქართულ სამხედრო და სამთავრებო ვებგვერდებზე ისეთი ტიპის თავდასხმები მოაწყვეს, როგორიცაა, მაგალითად - მომსახურებაზე უარის თქმა [Foreign Policy; Robert HaddickThis Week at War: Lessons from Cyberwar I“]

კომენტარები: