ლექსიკონიd

deregulation

დერეგულაცია (1. ეკონომიკურ პროცესებში მთავრობის ჩარევის შემცირება; 2. მთავრობის მიერ რეგულირების შეწყვეტა, შეზღუდვების მოხსნა)

 

Deregulation became the order of the day not just in the United States but around the world - დერეგულაცია მოდურ ტენდენციად იქცა არა მხოლოდ შეერთებულ შტატებში, არამედ - მთელ მსოფლიოში [NewsweekFrancis Fukuyama, The Fall of America, Inc.]

კომენტარები: