თეზაურუსიd

Desensitization

დესენსიტიზაცია, მგრძნობელობის დაქვეითება. ეს არის პროცესი, რომლის მიმდინარეობისას და რომლის შედეგადაც მიმღები აუდიტორიის წევრები კარგავენ თანაგრძნობას მედიურ შინაარსში აღწერილი ადამიანების გაჭირვების მიმართ. იხილეთ Compassion Fatigue

კომენტარები: