ლექსიკონიd

development plan

განვითარების გეგმა, პროგრამა

 

Mr. Putin has promoted a development plan under which the central government will invest $13 billion in the region over the next decade - პუტინი განვითარების პროგრამას ახორციელებს, რომლის ფარგლებშიც ცენტრალური ხელისუფლება მომდევნო ათი წლის განმავლობაში ამ რეგიონში 13 მილიარდი დოლარის ინვესტიციას გეგმავს [The Washington Post, EditorialWhy Russia can't stop terrorists”]

კომენტარები: