ლექსიკონიd

dewy-eyed

რომანტიკული და გულუბრყვილო; მიმნდობი, მიამიტი

 

These dewy-eyed observers assume that with sufficient encouragement from Washington, those dissidents are capable of creating peaceful democracies in their countries, if only their tyrannical dictators can be removed - მიამიტი დამკვირვებლები ასკვნიან, რომ ვაშინგტონის საკმარისი მხარდაჭერის შემთხვევაში, თუკი თავიანთ ტირან დიქტატორებს დაამხობენ, დისიდენტები საკუთარ ქვეყნებში მშვიდობიანი დემოკრატიის დამყარებას შეძლებენ [TIME, Massimo CalabresiIs the Arab World Ready for Democracy?”]

კომენტარები: