თეზაურუსიd

Diachronic Linguistics

დიაქრონული ლინგვისტიკა. სწავლება ენის შესახებ მისი განვითარების ისტორიის განმავლობაში. ლინგვისტიკის დაყოფა დიაქრონულ და სინქრონულ ლინგვისტიკად ეკუთვნის შვეიცარიელ ენათმეცნიერს ფერდინანდ დე სსოსიურს (1857 – 1913).

კომენტარები: